"Dar życia, który Bóg Stwórca i Ojciec powierzył człowiekowi, domaga się od człowieka, aby miał świadomość nieocenionej jego wartości i przyjmował go w sposób odpowiedzialny." (Donum Vitae)

 

Dnia 9 lutego 2008 roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach odbyło się czuwanie w intencji dzieci nienarodzonych. Rozpoczęło się o godzinie 15 koronką do Miłosierdzia Bożego, a następnie polecaliśmy Panu Bogu wszystkie bezbronne istnienia ludzkie w Eucharystii, podczas której można było podjąć dzieło duchowej adopcji. Kazanie wygłosił moderator rejonu VI, ksiądz Mirosław Czapla.

Po Mszy Świętej została odprawiona Droga Krzyżowa. Jako członkowie Domowego Kościoła rozważaliśmy fakt, że rodzina jest wspólnotą życia i miłości. Dar życia, który człowiek otrzymał od Stwórcy powinien być postrzegany w ludzkiej świadomości jako wielka wartość i przyjmowany z wielką odpowiedzialnością. Każdy człowiek powinien życia strzec, bronić i kochać je.

"Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać - oto zadanie, które Bóg powierzył każdemu człowiekowi, powołując go - jako swój żywy obraz - do udziału w Jego panowaniu nad światem." (EV 42)

Dziękujemy wszystkim, którzy w tym czuwaniu uczestniczyli, także tym, którzy przez swoją posługę pomogli innym przeżyć ten święty czas modlitwy, szczególnie z rejonu VI i X. Bóg zapłać!

Beata i Marek Niedźwiedź Agata i Grzegorz Sot