W szczególnym miejscu przyszło DK Archidiecezji Krakowskiej kończyć uroczyście tegoroczną pracę formacyjną: Jamna k. Zakliczyna

 


Co roku, w pierwszy wtorek po Niedzieli Miłosierdzia Bożego DK archidiecezji krakowskiej pielgrzymuje do Łagiewnik – miejsca szczególnego, bo je wybrał sam Chrystus, aby stąd, za pośrednictwem Św. S. Faustyny przypomnieć ludziom, że jest Bogiem Miłosiernym.

10 maja Rodziny Domowego Kościoła uczestniczyły w tradycyjnej procesji ku czci św. Stanisława, patrona Polski z Wawelu na Skałkę.

 


Przed rozpoczęciem sezonu rekolekcyjnego udało się wyremontować łazienki (na parterze) domu w Wiśniowej. Wszystkim