Rekodziękczynienie w Kalwarii

 

W ostatnim dniu sierpnia w Kalwarii spotkały się: Ruch Światło-Życie wraz z Domowym Kościołem, Szafarze Nadzwyczajni Najświętszego Sakramentu i inne wspólnoty i ruchy młodzieżowe działające w naszej Diecezji.

W trakcie uroczystej Mszy Św. o godz. 10:00, której przewodniczył Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski  dziękowaliśmy za owoce rekolekcji w minionym roku formacyjnym i prosiliśmy o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski w nowym roku 2019/20, przeżywanym w naszym Ruchu pod hasłem „Wolni i Wyzwalający”.

Ks. Arcybiskup udzielił błogosławieństwa Parom Rejonowym podejmującym posługę. W tym roku nastąpiły zmiany w pięciu rejonach DK.

– w rejonie VIII na miejsce Anny i Adriana Wiecheć posługę przyjęli Katarzyna i Rafał Zamarlik

– w rejonie IX na miejsce Ewy i Krzysztofa Łapsów posługę przyjęli Anna i Robert Szostek

– w rejonie XII na miejsce Anny i Krzysztofa Krygowskich posługę przyjęli Aleksandra i Artur Kulis

– w rejonie XIII na miejsce Benedykty i Tadeusza Ciupek posługę przyjęli Ewa i Marek Bukowscy

– w rejonie XIV na miejsce Beaty i Janusza Kupców posługę przyjęli Agnieszka i Władysław Nęcka.

Po zakończonej Mszy Świętej koncelebrowanej przez ks. biskupów pomocniczych J. Zająca i J. Mastalskiego oraz kilkudziesięciu kapłanów moderatorów oaz, wspólnot młodzieżowych i DK w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu dziękowaliśmy za wszystkie Dzieła Boże i owoce 25 różnych rekolekcji śródrocznych i wakacyjnych Domowego Kościoła.

Za wszystkie rekolekcje, moderatorów, pary prowadzące i animatorów, diakonie i owoce tych rekolekcji Bogu niech będą dzięki.

Ula i Andrzej

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z wydarzenia.


fot. Piotr Krzynówek


fot. Radosław Ring