DSC 8510Szczęść Boże!

W pierwszą sobotę 7 września 2019 roku małżeństwa  i rodziny  z dziećmi, ze wszystkich 15 rejonów Domowego Kościoła Archidiecezji Krakowskiej spotkały się w pięknym sanktuarium św. Jana Pawła II na „Białych Morzach” w Krakowie na pierwszym po wakacjach dniu skupienia.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą do Ducha Świętego i  powitania wszystkich przybyłych rodzin przez Moderatora Diecezjalnego ks. Bogdana Sarniaka i Parę Diecezjalną Urszulę i Andrzeja Rychlickich. W imieniu gospodarza tego miejsca, papieża rodzin - św. Jana Pawła II, wszystkich powitał ks. Łukasz Piórkowski.  Ksiądz Łukasz przekazał wszystkim zebranym wolę metropolity krakowskiego ks. Abp Marka Jędraszewskiego, by to Sanktuarium było domem dla Ruchu Światło-Życie a więc i dla Domowego Kościoła, byśmy się czuli w tym miejscu jak u siebie w domu i byśmy często korzystali  z pomieszczeń sanktuarium przy okazji takich spotkań. Faktycznie przy coraz bardziej rozwijającej się wspólnocie, trudno jest znaleźć miejsce, gdzie wszyscy razem moglibyśmy się pomieścić i to razem z dziećmi. A dla nich też potrzeba sporo miejsca na zabawę i przeżycie czasu spotkania rodziców.

            W pierwszej części spotkania mogliśmy wysłuchać świadectw czterech małżeństw, które przeżyły rekolekcje wakacyjne w ośrodku rekolekcyjnym w Wiśniowej i w Kluczborku. Uczestniczyli oni w 15-dniowych rekolekcjach różnych stopni. Ich świadectwa były bardzo głębokie. Dzielili się z uczestnikami spotkania tym, czego Pan Bóg dał im doświadczyć w czasie rekolekcji i jak zmienił ich życie po rekolekcjach, jak wiele łask  otrzymali.

            Po świadectwach mogliśmy wysłuchać dwóch konferencji.  W pierwszej moderator diakoni wyzwolenia ks. Mirosław Żak wprowadził uczestników spotkania w temat rocznej pracy całego Ruchu – „Wolni i Wyzwalający”. Uzmysłowił nam jak wiele zagrożeń, jak wiele zniewoleń, nowych zniewoleń czyha  na nas każdego dnia i jak wiele pracy przed nami. Temu służy Krucjata Wyzwolenia Człowieka, której bogactwem jest wyzwalanie człowieka i doprowadzenie go do Jezusa. Bo tylko Jezus daje człowiekowi prawdziwe i pełne wyzwolenie.

            Bardzo dobrze w temat roku pracy wpisała się również druga konferencja, w której Ojciec Maciej Kowalski z Zakonu Trynitarzy przybliżył nam historię tego zakonu i zadania które teraz podejmuje zakon. Kiedyś Zakon Trynitarzy zajmował się wykupem niewolników, teraz służy pomocą tym, którzy cierpią prześladowanie za  swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, szczególnie w Syrii i na Bliskim Wschodzie. Ojciec Maciej mówił nam o tym, jak  wygląda ta pomoc, jakie stoją przed nimi zadania i jak my możemy włączyć się w tę pomoc. Kolejnym punktem programu był Namiot Spotkania, w czasie którego pochylaliśmy się nad tekstem psalmu responsoryjnego z bieżącego dnia.

            W samo południe główną świątynię  Sanktuarium wypełniły rodziny wraz z dziećmi, by przeżyć najważniejszą część spotkania, którą była uroczysta Eucharystia celebrowana  przez JE ks. Biskupa Jana Szkodonia z udziałem moderatora diecezjalnego ks. Bogdana Sarniaka oraz wielu moderatorów rejonowych i moderatorów kręgów. Na zakończenie Eucharystii ks. Biskup udzielił specjalnego błogosławieństwa małżonkom, którzy podejmują w tym roku posługę pary animatorskiej w kręgach podstawowych oraz pobłogosławił dzieci i matki, które oczekują potomstwa. Wręczone zostały również dekrety dla czterech nowych moderatorów rejonowych.

            Całe spotkanie, za którego przygotowanie odpowiadały Pary Rejonowe wraz z kręgami rodzin z rejonów VI i XII, zakończyła wspaniała AGAPA.

Marysia i Bogdan B.


Poniżej zamieszczam fotorelację.


fot. Jerzy Kozek


fot. Radosław Ring