List DK

 

Link do listu na stronie centralnej DK

Kochane Rodziny Domowego Kościoła.

Udostępniamy list Kręgu Centralnego DK z prośbą, aby wszystkie rodziny DK naszej diecezji   zapoznały się z nim. 

Szczególnie chcemy zwrócić Waszą uwagę na to, że w tym roku decyzją Kręgu Centralnego zostały odwołane wszystkie rekolekcje wakacyjne DK. Wiele osób pytało nas w ostatnim czasie, czy rekolekcje wakacyjne się odbędą. Krąg Centralny bardzo obszernie wyjaśnia przyczyny podjęcia takiej decyzji i w pełni pod nią się podpisujemy, choć cały czas modliliśmy się o to, aby rekolekcje mogły się odbyć w zaplanowanych terminach. Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu z nas udział w rekolekcjach to stały i bardzo ważny etap przeżywania roku pracy i formacji. Epidemia koronawirusa zmusza nas w tym roku do również tego wyrzeczenia. Potraktujmy je jako naszą ofiarę dla Pana Boga w intencji powstrzymania wszystkich epidemii, które próbują zniszczyć  naszą Ojczyznę, a zwłaszcza nasze rodziny.

Drugą ważną sprawą poruszoną w Liście jest sprawa wyborów par odpowiedzialnych, w tym par animatorskich kręgów i par rejonowych. Zgodnie z zaleceniem Kręgu Centralnego nie robimy  wyborów na spotkaniach zdalnych, a tylko na tradycyjnym spotkaniu kręgu, zgodnie z Zasadami DK. Wybory w rejonach, gdzie miała być zmiana Pary Rejonowej zostają przesunięte na czas, gdy będzie możliwe odbycie spotkania kręgu rejonowego w formie tradycyjnej. Mamy nadzieję, że uda się to zrobić jeszcze przed końcem kadencji, która upływa 31 sierpnia, a jeśli nie, to kadencja tych par zostanie przedłużona automatycznie do czasu  wyboru nowej pary. Wszystkie rodziny Domowego Kościoła zachęcamy do modlitwy o światło Ducha Świętego dla wybierających i tych, których Pan Bóg wybrał do swojej służby.

Oczywiście na dzień dzisiejszy krąg diecezjalny również się nie odbędzie w zaplanowanym terminie. W najbliższym czasie podamy propozycję przeprowadzenia zakończenia roku pracy w rejonach.

Pozdrawiamy serdecznie i polecamy Was w modlitwie.

Szczęść Boże

Ula i Andrzej Rychliccy
Para Diecezjalna DK
Archidiecezji Krakowskiej