20210704 130931Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin Domowego Kościoła Archidiecezji Krakowskiej do Sanktuarium św. Józefa

W niedzielę 4 lipca 2021 r. miała miejsce Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin Domowego Kościoła do Sanktuarium Św. Józefa na Rynku Podgórskim.

          Parafia św. Józefa w Krakowie – Podgórzu wraz ze słynnym „Kamieniołomem”, dziełem ówczesnego proboszcza ks. infułata Franciszka Kołacza, to szczególne dla nas miejsce – kolebka Domowego Kościoła w naszej diecezji.   Z radością przyjęliśmy dekret abp. Marka Jędraszewskiego z dnia 19 marca br. o ustanowieniu w tym kościele  Archidiecezjalnego Sanktuarium Św. Józefa, Mężnego Opiekuna Rodzin.

 

          Na uroczystość przybyło wiele rodzin z kręgów DK, szczególnie rodzin z małymi dziećmi dla których pielgrzymowanie do Sanktuarium w Kaliszu,  byłoby niemożliwe. Przyszliśmy ufni w szczególne orędownictwo św. Józefa, powierzając się jego opiece podczas Eucharystii oraz w Akcie Zawierzenia Rodzin DK świętemu Józefowi. 

          Zarówno homilia naszego moderatora ks. Bogdana Sarniaka sprawującego Eucharystię, jak i treść Zawierzenia oparte zostały na tekście Listu apostolskiego Ojca Świętego Franciszka „Patris corde” („Ojcowskim sercem”).

Św. Józef - Ojciec umiłowany, czuły, posłuszny, przyjmujący, z twórczą odwagą, człowiek pracy, pozostający w cieniu - jest wzorem dla każdego z nas, w obecnym czasie, w naszym powołaniu jako małżonkowie, rodzice, członkowie DK…

Św. Józef postawiony przed faktami, których nie rozumiał (ciąża Maryi, zagrożenie życia Jezusa, szczególna jego misja), odpowiedział czynami zaufania a nie buntem,  frustracją. My też w sytuacjach, które nas zaskakują, są dalekie od naszych oczekiwań „ jeśli nie pogodzimy się z naszą historią, nie będziemy w stanie uczynić żadnego następnego kroku, ponieważ zawsze pozostaniemy zakładnikami naszych oczekiwań i wynikających z nich rozczarowań”

Jak św. Józef podjął się ojcowskiej odpowiedzialności za życie Syna Bożego, tak i my jesteśmy powołani do odpowiedzialności za życie drugiego człowieka, troski o współmałżonka, dziecka, małżeństwa z kręgu….

          Po mszy świętej po raz pierwszy od ponad roku, mogliśmy poświętować jeszcze przez chwilę przy wspólnej kawie, ciastku, radując się spotkaniem, obdarzając wzajemnym uśmiechem…

Dobrze, że jesteś! Dobrze, że życie wraca do normalności…

Pamiętajmy, że Św. Józef – Mężny Opiekun Rodzin,  zawsze czeka na nas w swoim Sanktuarium przy Rynku Podgórskim. On w cichości słucha problemów z jakimi borykamy się w naszych rodzinach i skutecznie oręduje za nami u Tego, którego był ziemskim opiekunem.

EiW