"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja Was pokrzepię." Mt 11, 28


„Nie ulegajmy pokusie pośpiechu, a czas oddany Chrystusowi w cichej, osobistej modlitwie niech nie wydaje się czasem straconym. To właśnie wtedy rodzą się najwspanialsze owoce.Nie trzeba się zrażać tym, że modlitwa wymaga wysiłku, że podczas niej zdaje się, że Jezus milczy. On milczy, ale działa. Świat, w którym jest tak wiele hałasu, tak wiele zagubienia, potrzebuje milczącej adoracji Jezusa, ukrytego w hostii. Trwajmy w modlitwie adoracji i uczmy się ciągle tej modlitwy. W niej znajdziemy pocieszenie i światło.”- Benedykt XVI Zapraszamy na pierwszopiątkową 6 października adorację Pana Jezusa do Parafii Matki Bożej Królowej Polski na Nowym Ruczaju, ul. Zamiejska.

 • 17:30 - różaniec z odczytaniem intencji DK na październik
 • 18:00 - Msza Święta
 • Po Mszy Świętej - Wieczór Uwielbienia podczas którego będziemy omadlać intencje DK na październik.

Z Panem Bogiem
Ania i Krzysiek Krygowscy 

Intencje październik 2017 r

 W naszej modlitwie prosimy:

 1. o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej dla 36-letniej Iwony
 2. o zdrowie i siły dla Heleny i Leona
 3. za Joannę i Marcina o uzdrowienie relacji między nimi, o nawrócenie i dar spowiedzi
 4. o nawrócenie dla Pawła, Janusza i Jego rodziny, Ewy, Kuby oraz Grzegorza, dla Krzysztofa i Marka
 5. o uzdrowienie małżeństwa Asi i Piotra
 6. szczęśliwe rozwiązanie dla Joanny
 7. o zdrowie dla 1,5 rocznego Frania, który brał udział w wypadku i jest w ciężkim stanie
 8. o zdrowie i dobry rozwój dla dziecka, które Kasia nosi pod swoim sercem
 9. o łaskę uzdrowienia dla Katarzyny, o dobrą diagnozę choroby
 10. o dar życia wiecznego dla zmarłych z naszych rodzin, a szczególnie dla Edwarda, Marii, Stefanii, Kazimierza, a także dla zmarłych sąsiadów z bloku.
 11. o dar zdrowia dla naszych rodziców Jadwigi, Zofii, Jana, Apolonii, Janiny i o łaskę przyjęcia z ufnością woli Boga Ojca.
 12. o dar nawrócenia dla Ilonki i powrót do wspólnoty Kościoła.
 13. o dar wytrwania w powołaniu dla Brygidy i odnalezienie przez nią Boga w jej życiu.
 14. o zgodę i miłość w rodzinie Reginy i Leszka, Pauliny i Sebastiana, o właściwe relacje między małżonkami i ich teściami
 15. o uratowanie małżeństwa Marty i Janusza oraz małżeństwa Jadzi i Krystiana
 16. o wyrwanie Krystiana z sekty i jego powrót do Boga i rodziny
 17. o odnalezienie Pana Boga i uzdrowienie dla rodziny Potaczków, dla Małgorzaty i jej rodziny
 18. o dar zdrowia, życia i potrzebne łaski dla Roberta, u którego zdiagnozowano nowotwór
 19. o cud uzdrowienia dla Moniki, dla Sylwii i siłę dla ich rodzin
 20. cud uzdrowienia dla Stasia zmagającego się z białaczką i siły dla rodziców i rodzeństwa
 21. o cud uzdrowienia dla Wojtka, u którego zdiagnozowano nowotwór i siłę dla rodziny
 22. o zdrowie, potrzebne łaski i szczęśliwe rozwiązanie dla matek w stanie błogosławionym, szczególnie dla Magdy
 23. o powrótdo zdrowia dla Wiktorii
 24. o powstanie grup modlitewnych w naszych miejscach pracy
 25. o światło Ducha Świętego dla Grażynki i Tadeusza, Marysi i Mirka, Gabrysi oraz Bożą pomoc w poukładaniu ich spraw rodzinnych
 26. o rozeznanie woli Bożej dla Anity i jej męża po upadłości firmy
 27. o pomoc dla Ani i dla Kuby w znalezieniu na swojej drodze swojej drugiej "połówki"
 28. o dar jedności oraz pokory i dar zaangażowania w działalność Kościoła (swojej parafii) dla członków Domowego Kościoła i potrzebne dary Ducha Świętego.
 29. dar rekolekcji dla wszystkich rodzin Domowego Kościoła i usunięcie przeszkód, które utrudniają uczestnictwo
 30. o dar zorganizowania i przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych rekolekcji, by znalazły się rodziny do uczestnictwa
 31. o dobre przygotowanie do I Komunii dla Mateuszka i Edytki
 32. o potrzebne łaski dla diakonów i kleryków przygotowujących się do sakramentu kapłaństwa
 33. o potrzebne łaski dla narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa - Agaty i Wiesława, Magdaleny i Michała, Moniki i Pawła oraz Natalii
 34. o potrzebne łaski dla nowopowstających kręgów rodzin i ich par pilotujących
 35. o odnalezienie Wiesława i siły dla Rodziny
 36. o łaskę żywej wiary i dobre życiowe wybory dla naszych dzieci i wnuków
 37. o wzrost duchowy i dar wspólnoty dla rodzin kręgów rejonu XV
 38. za kapłanów moderatorów naszych kręgów, o wytrwałość i radość płynącą z służby rodzinom
 39. o łaskę rodzicielstwa i donoszenie ciąży dla Magdy
 40. o zdrowie i pomyślną rehabilitację dla Teresy
 41. o pomoc przy zorganizowaniu rekolekcji
 42. o pomyślne skutki operacji i uzdrowienie  Emila, który ma guz tkanek miękkich:
 43. o łaskę żywej wiary dla Ewy, Piotra, Angeliki, Marcina
 44. o cud uzdrowienia dla Jakuba Tomczaka, który czeka na operację guza mózgu
 45. o uzdrowienie Beaty i o światło Ducha Świętego dla lekarzy w rozpoznaniu jej choroby
 46. o uzdrowienie duchowe dla 4-letniego Denisa
 47. o siły  i pokój ducha dla  Olgi
 48. o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Przenajświętszej dla solenizantów październikowych, a szczególnie Jadzi, Szymona, Przemka oraz Jadzi
 49. o odnowienie zaufania w pewnym kręgu DK, który się rozpadł i o jego ponowne zawiązanie
 50. za naszą Ojczyznę aby była wierna Panu Bogu, aby prawo stanowione było w zgodzie z prawem Bożym
 51. o o opiekę Bożą, zdrowie i potrzebne łaski dla Hani w 8 rocznicę urodzin
 52. o pomyślne rozwiązanie trudnej sprawy sądowej
 53. o nawrócenie Polaków
 54. o owoce modlitwy różańcowej „Różaniec do granic”

W naszej modlitwie dziękujemy:

 1. za Boże prowadzenie w przygotowaniach DDS rozpoczynającego rok pracy formacyjnej Domowego Kościoła
 2. za życie i zdrowie naszych dzieci: Magdalenki, Pawełka, Benedykta i Urszulki oraz 10 lat małżeństwa Grażynki i Wojtka.
 3. za szczęśliwe narodziny Marcelka i Wojtusia z prośbą o zdrowie dla nich i opiekę Matki Bożej
 4. za narodziny zdrowej Marcelinki oraz za pomyślny przebieg porodu mamy Kingi
 5. za nowe małżeństwa i rodziny przyłączające się do wspólnoty Domowego Kościoła.
 6. za kapłanów, którzy wiernie służą wspólnocie Domowego Kościoła.
 7. za nowych prezbiterów naszej archidiecezji
 8. za dar spowiedzi świętej Zygmunta po wielu latach nieprzystępowania do niej
 9. za przeprowadzenia się do nowego domu  Grażynki i Wojtka
 10. za 25 lat małżeństwa Agnieszki i Janusza z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla nich
 11. za 30 lat małżeństwa Jadzi i Stasia Wydrów z 13 rejonu z prośbą o dalsze błogosławieństwo i Bożą opiekę