Każdy jubileusz mobilizuje do okazania szczególnej wdzięczności Panu za to, co uczynił. Tak było i u nas.
25 lat temu w październiku (czyli w 1992 roku) w parafii św. Kazimierza Królewicza w Krakowie

zawiązał się pierwszy krąg rodzin – w spotkaniach uczestniczyło 5 małżeństw. Towarzyszył im ks. proboszcz Józef Jończyk, parą wprowadzającą byli Kasia i Stasiu Łąccy – a wszystko zaczęło się od wyjazdu jednego z małżeństw na rekolekcje I stopnia do Wiśniowej, na które namówił ich ks. Henryk Zątek – ówczesny wikary.
W następnych latach powstawały kolejne kręgi. Niektóre małżeństwa z różnych przyczyn, np. zmiany miejsca zamieszkania rezygnowały, ale przychodziły nowe.
Obecnie wspólnotę Domowego Kościoła tworzą 24 małżeństwa i 37 dzieci – czyli 4 kręgi rodzin, które spotykając się raz w miesiącu pragną pogłębiać relacje z Bogiem i w małżeństwach poprzez pracę nad duchowością małżeńską. Rodzinom towarzyszą ks. Mirosław Czapla (opiekun duchowy kręgu I, II i III ) oraz ks. proboszcz Adam Niwiński (opiekun kręgu IV).
W każdą trzecią niedzielę miesiąca (z pewnymi wyjątkami w grudniu, maju i czerwcu) rodziny spotykają się na wspólnej Eucharystii o godz. 9.30, a po niej w domu parafialnym przy kawie i herbacie.
6.11 o godz.18.00 podczas uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. bp. Jana Szkodonia, dziękowaliśmy Bogu za 25 lat DK w naszej parafii, za wszystkie małżeństwa, które podążają drogą duchowości małżeńskiej. W koncelebrze uczestniczyło 6 kapłanów m.in. ks. Bogdan Sarniak moderator diecezjalny DK, ks. Mirosław Czapla moderator rejonowy ks. proboszcz obecny i senior, oraz księża, którzy opiekowali się kręgami w naszej parafii.
Ks. bp. Jan w homilii nawiązał do słów św. Pawła „Bądźcie wdzięczni” - przypominając nam, że zawsze powinniśmy być wdzięczni Bogu za Jego obecność w naszym życiu małżeńskim i rodzinnym, oraz współmałżonkowi towarzyszącemu we wspólnej drodze.
Po Mszy Świętej nasza wspólnota i zaproszeni goście: m. in. para diecezjalna DK Urszula i Andrzej Rychliccy, para rejonowa Justyna i Piotr Krzynówek, świętowała w domu parafialnym. Były wspomnienia, pamiątkowe zdjęcia oraz wpisy do kroniki kręgów rodzin, serdeczne rozmowy i błogosławieństwo ks. bp. Jana na dalsze lata pracy.