„Kiedy jesteśmy przed Najświętszym Sakramentem
zamykamy oczy, a otwieramy nasze serca.
Pan Bóg pierwszy ofiaruje nam swoje serce.” 
św. Jan Maria Vianney     
 

 

 

Drogie Rodziny Domowego Kościoła !

W imieniu Rodzin z rejonu VII DK serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w

piątek, 5 października 2018 r., która będzie miała miejsce w kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie ul. Kościelna 3, po Mszy św. o godz. 18.00. Podczas adoracji będziemy polecać Bogu wszystkie intencje naszej wspólnoty i dziękować za otrzymane łaski. 

 

Z Panem Bogiem,

 Marzena Paweł Szklarscy                         Urszula i Andrzej Rychliccy
Para Rejonowa Rejonu VII                         Para Diecezjalna DK       

 Intencje 

Intencje 

Modlitwa do św. Jana Pawła II w intencji Rodzin

Święty Janie Pawle, ratuj nasze małżeństwa i rodziny.
Jako kapłan, biskup i następca św. Piotra troskę o rodziny uczyniłeś ważną cząstką swej posługi. Przypominałeś, że człowiek jest zdolny do miłości i potrzebuje miłości.
W szczególny sposób powołanie do miłości wypełnia się w związku mężczyzny i kobiety.
Głosiłeś, że Chrystus ustanowił małżeństwo sakramentem, znakiem i źródłem Bożej łaski. Przypominałeś naukę Chrystusa: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”.
Byłeś odważnym obrońcą życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Głosiłeś świętość rodziny, Domowego Kościoła.
Przeciwstawiając się cywilizacji użycia i śmierci, uczyłeś o godności miłości małżeńskiej, która jest cielesna i duchowa zarazem, odrzucając antykoncepcję.
Ukazywałeś młodym piękno czystości przedmałżeńskiej, która jest cząstką i warunkiem miłości. Wyproś uzdrowienie dla małżeństw i rodzin.
Szukaj naśladowców, którzy by z mocą powtarzali za Tobą: „Rodzino, bądź tym, czym jesteś”. Niech dzieci w trwałych rodzinach znajdą bezpieczne warunki wzrastania.
Otocz opieką samotne matki oraz dzieci, które są pozbawione miłości.
Przypominaj rodzinom, by codziennie wspólnie się modliły.
Niech rodziny będą „Bogiem silne”. Amen.

 

W naszej modlitwie dziękujemy:

 1. za nowe małżeństwa i rodziny przyłączające się do wspólnoty Domowego Kościoła.
 2. za kapłanów, którzy wiernie służą wspólnocie Domowego Kościoła.
 3. za nowych prezbiterów naszej archidiecezji, szczególnie za dar kapłaństwa księdza Mateusza
 4. za życie i zdrowie naszych dzieci: Magdalenki, Pawełka, Benedykta i Urszulki oraz 11 lat małżeństwa Grażynki i Wojtka.
 5. za uzdrowienie z szpiczaka Jadwigi oraz za modlących się za nią
 6. za zdany egzamin magisterski Łukasza
 7. za małżeństwo Ani i Rafała z okazji pierwszej rocznicy ślubu z prośba o Bożą opiekę
 8. za pomoc Bożą przy budowie domu i prosząc o błogosławieństwo dla rodziny Kasi i Marcina,

 

 

 

W naszej modlitwie prosimy:

 1. o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla pary diecezjalnej Urszuli i Andrzeja Rychlickich oraz ks. Bogdana Sarniaka moderatora diecezjalnego
 2. za  pary animatorskie, pary rejonowe o światło Ducha Świętego w prowadzeniu małżeństw zgodnie z charyzmatem DK i o Boże błogosławieństwo dla nich
 3. za księży moderatorów, aby z Bożą mądrością służyli radą i pomocą
 4. o światło Ducha Świętego dla wszystkich małżeństw z Domowego Kościoła w nowym roku formacyjnym o wierność charyzmatowi i potrzebne łaski
 5. o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla ks.abp Jędraszewskiego
 6. za Joannę i Marcina o uzdrowienie relacji między nimi, o nawrócenie i dar spowiedzi
 7. o  zdrowie i siły dla ks. Franciszka Kołacza
 8. o powrót do zdrowia i sił dla Józka, o szczęśliwy przebieg zabiegu
 9. o zdrowie, ulgę w cierpieniu dla Katarzyny oraz Apolonii
 10. o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Kamili o prawidłowy rozwój dzieciątka które nosi pod sercem
 11. o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla ks. Przemysława Sobonia moderatora kręgu w par. Bożego Ciała
 12. o wiarę i siły dla Barbary w trudnej codzienności
 13. o udany zabieg Błażeja, dobrą diagnozę i w intencji lekarzy
 14. o powrót do zdrowia dla przebywającej w szpitalu Marysi
 15. o powrót do zdrowia dla Asi po zabiegu
 16. o cud uzdrowienia dal walczącego z białaczką Grzegorza o siły dla jego żony Anny
 17. o zdrowie i pomyślną operację dla Mikołaja
 18. o zdrowie i dobre wybory dla Kacpra
 19. o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla Natalii i Krzysztofa
 20. intencji nowo powstających kręgów w Spytkowicach i Zatorze w rejonie XIII o potrzebne dary
 21. o prawidłowy rozwój dzieciątka Ani, o zdrowie dla niej i potrzebne łaski
 22. w intencji zmagającego się z chorobą nowotworową 28 letniego Marcina o uzdrowienie i o siły dla jego żony Agnieszki
 23. o dar życia wiecznego dla zmarłych z naszych rodzin, a szczególnie dla Edwarda, Marii, Stefanii, Kazimierza, Julii, a także dla zmarłych sąsiadów
 24. o dar zdrowia dla naszych rodziców Jadwigi, Zofii, Jana,Apolonii i Janiny, Genowefy i o łaskę przyjęcia z ufnością woli Boga Ojca.
 25. o dar nawrócenia dla Ilonki i powrót do wspólnoty Kościoła.
 26. odar wytrwania w powołaniu dla Brygidy i odnalezienie przez nią Boga w jej życiu
 27. o zgodę i miłość w rodzinie Reginy i Leszka, Pauliny i Sebastiana, o właściwe relacje między małżonkami i ich teściami
 28. o uratowanie małżeństwa Marty i Janusza, Dominiki i Pawła oraz Jadzi i Krystiana
 29. o wyrwanie Krystiana z sekty i jego powrót do Boga i rodziny
 30. o odnalezienie Pana Boga i uzdrowienie dla rodziny Potaczków, dla Małgorzaty i jej rodziny
 31. o dar zdrowia, życia i potrzebne łaski dla Roberta, u którego zdiagnozowano nowotwór
 32. o cud uzdrowienia dla Sylwii, dla Wojtka, u którego zdiagnozowano nowotwór i siłę dla ich rodzin
 33. o zdrowie i potrzebne łaski dla kobiety, która ucierpiała w wypadku przy pracach polowych w Sieborowicach
 34. o powstanie grup modlitewnych w naszych miejscach pracy
 35. o światło Ducha Świętego dla Grażynki i Tadeusza, Marysi i Mirka, Gabrysi oraz Bożą pomoc w poukładaniu ich spraw rodzinnych
 36. o rozeznanie woli Bożej dla Anity i jej męża po upadłości firmy
 37. o pomoc dla Ani i dla Kuby w znalezieniu na swojej drodze swojej drugiej "połówki"
 38. o zdrowie dla Sławka i mądrość dla lekarzy by właściwie prowadzili leczenie
 39. o dar jedności i dar zaangażowania w działalność Kościoła (swojej parafii) dla członków Domowego Kościoła i potrzebne dary Ducha Świętego.
 40. w intencji osób które mają problem z wyjazdem na rekolekcje o mobilizację, o dar rekolekcji dla wszystkich rodzin Domowego Kościoła i usunięcie przeszkód, które utrudniają uczestnictwo
 41. o dar zorganizowania i przeprowadzenia zaplanowanych rekolekcji, by znalazły się rodziny do uczestnictwa
 42. o potrzebne łaski dla nowopowstających kręgów rodzin i ich par pilotujących
 43. o potrzebne łaski dla narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa, a szczególnie dla Gabrieli i Piotra
 44. o potrzebne łaski dla Joli i jej męża po utracie dziecka
 45. o potrzebne łaski dla kapłanów, którzy przybyli do nowych parafii, a szczególnie dla ks. Mirka, ks. Michała, ks. Bartka, ks. Mateusza
 46. aby szesnastoletni Maksym odnalazł w życiu  sens i radość istnienia
 47. o zdrowie dla Tomka i potrzebne łaski dla jego najbliższych.
 48. o Światło Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla nowej pary rejonowej rej. VII - Marzeny i Pawła.
 49. O błogosławieństwo Boże i opiekę matki Bożej dla Ani i i wszystkich mam oczekujących Potomstwa,
 50. o uzdrowienie Łukasza z trudnej choroby i ufność w Boże Miłosierdzie
 51. o Pomoc Bożą w rozwiązaniu trudnych problemów w rodzinie Łukasza i Joanny,
 52. o zdrowie dla Małgorzaty, Marii, Ryszarda, Elżbiety, Stanisławy, Antoniny, Eugeniusza, Mariana, Anny, Emilii, Leszka, Romana, Bronisławy, Łucji,
 53. o zdrowie dla Wojciecha, Wiolety i Roberta i dużo siły w pokonywaniu trudów życiowych, nieuleczalnej choroby oraz dobre owoce rehabilitacji,
 54. o siły i błogosławieństwo Boże dla Jana opiekującego się chorymi -mamą i bratem.
 55. o uleczenie trudnych relacji matki i córki,
 56. o łaskę osobistego spotkania z Chrystusem i żywą wiarę dla naszych dzieci oraz wnuków
 57. o pomoc Bożą w znalezieniu pracy przez Monikę oraz Konrada
 58. o potrzebne łaski dla Adriana i pomoc Bożą w rozwiązaniu trudnych problemów w pracy.
 59. o powrót do zdrowia dla Mariusza po operacji
 60. o uzdrowienie z choroby alkoholowej Andrzeja oraz o dar miłości przebaczającej w rodzinie ,
 61. o umocnienie wiary i rozwiązanie trudnej sytuacji Marty.
 62. O zdrowie dla Helenki po operacji serca
 63. o poprawę zdrowia dla Wiesi, o dary Ducha Świętego w cierpliwym znoszeniu trudów choroby
 64. o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla solenizantów październikowych a szczególnie dla Jadzi, Szymona i Przemka oraz dla ks. Romana z okazji urodzin
 65. w intencjach wszystkich osób które prosiły o modlitwę