„Ciebie, Boga wysławiamy,
Tobie, Panu wieczna chwała”

 

 

 

 

 

Drodzy Małżonkowie, Kochane Rodziny Domowego Kościoła

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

W sobotę 1 września u stóp Matki Bożej Kalwaryjskiej, wraz z młodzieżą naszej Archidiecezji, zakończyliśmy okres wakacyjny formacji. Najważniejszym punktem pielgrzymki była Msza Św. dziękczynna, pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego, koncelebrowana wraz z ks. biskupami J. Szkodoniem, i J. Zającem, Moderatorem Diecezjalnym DK ks. Bogdanem Sarniakiem i kapłanami, moderatorami poszczególnych grup, oaz i wspólnot.

A jest za co dziękować. Bardzo dużo małżeństw z naszej diecezji wyjechało w tym roku na rekolekcje. Czytając spływające do nas, często wzruszające świadectwa widzimy, jak wielkich dzieł dokonał Pan w wielu sercach małżonków. Mamy nadzieję, że te zmiany i dobre postanowienia będą początkiem coraz lepszych relacji w Waszych rodzinach i źródłem dalszego wzrostu duchowego na drodze Domowego Kościoła. Wiele małżeństw w tym roku dopełniło formacji podstawowej uczestnicząc w Oazie Rodzin III stopnia.

Podczas Mszy Św. w Kalwarii pięć par rejonowych uroczyście przekazało posługę swoim następcom, pobłogosławionym przez ks. Metropolitę. Serdecznie dziękujemy ustępującym parom rejonowym i życzymy aby Pan Bóg błogosławił w dalszym działaniu na rzecz wspólnoty,  a małżeństwom rozpoczynającym posługę życzymy owocnej pracy, opieki Niepokalanej Matki Kościoła i wszelkich potrzebnych darów Ducha Świętego.

W sobotę, 22 września podczas Diecezjalnego Dnia Skupienia DK w Niegowici rozpoczniemy nowy rok pracy pod hasłem „Świętość w codzienności”.

Wielką radością jest dla nas to, że będzie z nami w tym dniu ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski, który udzieli błogosławieństwa parom animatorskim. Dlatego animatorów kręgów prosimy o przyniesienie świec. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do  Niegowici. Okazją do odwiedzenia tego miejsca jest 40 rocznica pontyfikatu św. Jana Pawła II, Papieża Rodzin, który właśnie w Niegowici rozpoczynał swoją pracę  duszpasterską.

W tym roku formacyjnym w oparciu o List Kręgu Centralnego DK na rok 2018/19 i adhortację papieża Franciszka o powołaniu do świętości „Gaudete et exsultate” będziemy zastanawiać się, jak realizować podstawowe powołanie każdego z nas – powołanie do świętości. Świętości nie koniecznie heroicznej i męczeńskiej, ale tej realizowanej każdego dnia w miejscu i sytuacji, w której się znajdujemy. Świętości składającej się z małych gestów, drobnych szczegółów, o których tak często zapominamy,  „Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas i chwalili Ojca, który w niebie jest.” Prosimy, aby wszystkie rodziny DK zapoznały się z treścią listu Kręgu Centralnego na rok 2018/19 pt. „Świętość w codzienności” i omówiły go w części formacyjnej na pierwszym powakacyjnym spotkaniu kręgu. Zachęcamy do wybrania tematu pracy formacyjnej kręgów w oparciu o konspekty zamieszczane w Listach DK, a nade wszystko do podejmowania pracy nad realizacją w naszych rodzinach tak pojętej świętości .

Dla rodzin, które nie mogą pojechać na rekolekcje w okresie wakacyjnym zorganizowaliśmy również w tym roku komplet rekolekcji formacyjnych w czasie ferii zimowych, w tym dwa turnusy OR III st. Zapraszamy do jak najszybszego zapisywania się na rekolekcje w zimie, bo czas jest krótki, a zainteresowanie z innych diecezji jest bardzo duże. Małżeństwom, które przeżyły już formację podstawową proponujemy piękne rekolekcje tematyczne: „Boży pomysł na dojrzałe małżeństwo” – rekolekcje dla małżeństw ze stażem małżeńskim 20+, „Św. Zelia i Ludwik Martin wzorem dla małżeństw” oraz „Rozeznawanie woli Bożej w Małżeństwie”. Szczegóły i pełne listy rekolekcji oraz plan pracy na nowy rok formacyjny 2018/19 przekażą wam pary rejonowe.

Niech Pan Bóg wam błogosławi w całym roku formacyjnym.

 Szczęść Boże

Urszula i Andrzej Rychliccy
Para Diecezjalna DK

Kraków wrzesień 2018