Za zgodą ks. Piotra Gąsiora umieszczam nagranie konferencji wygłoszonej na Dniu Skupienia.