Drukuj

Alvaro i Mercedes Gomez-Ferrer

Poproszono nas, aby przedstawić historię zbliżenia naszych ruchów 1). Ruch Equipes Notre Dame powstał w 1938 roku. Osobowość prawną uzyskał w 1947 roku. W "Karcie END", która jest podstawowym dokumentem dla ekip, określono charyzmat ruchu, formy życia ekip i całego ruchu, a także metody, jakimi posługujemy się w pracy.

Ekipy zawiązywały się najpierw we Francji, potem w krajach sąsiadujących z Francją: w Belgii, Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii, a potem w Brazylii. W ciągu pięciu lat ekipy rozwinęły się również w dawnych koloniach francuskich i anglojęzycznych. Było około 500 ekip. W ośmiu większych krajach " 250 i w dziesięciu mniejszych, stanowiących mniejsze rejony, było razem mniej niż 250. Rejonom służyło 18 małżeństw odpowiedzialnych. Zbierali się oni raz w roku na spotkanie z ERI (Międzynarodowa Ekipa Odpowiedzialnych za ruch END na całym świecie). W ERI jest 6 małżeństw z różnych stron świata oraz doradca duchowy.

W 1990 roku członkowie ERI poprosili O. Bernarda Oliviera i nas, abyśmy zorientowali się w sytuacji polskich małżeństw, należących do "Domowego Kościoła" oraz ustalili jak mają układać się w przyszłości nasze stosunki. Spotkanie z parami Kręgu Centralnego miało miejsce w Warszawie. Ojciec Olivier podał trzy propozycje ułożenia kontaktów między obu ruchami: 1. zostać w dobrych, ale niezależnych relacjach, jak do tej pory; 2. rozejść się; 3. zacieśnić wzajemne relacje.

Krąg Centralny RDK odpowiedział, że chce zacieśnienia wzajemnych relacji, zbliżenia się obu ruchów, ale w pewnej autonomii. Przez 5 lat właśnie tak kształtowały się nasze relacje. Co roku spotykaliśmy się, np. w 1994 roku na Kongresie w Fatimie i na wcześniejszych Kongresach. END regularnie przysyła swoje materiały do Centrali RDK, również Listy END, ukazujące się co dwa miesiące, w których zawsze jest wypowiedź doradcy duchowego END i członków ERI. Ich wypowiedzi publikowane są w Listach END na całym świecie.

Tak kształtowała się sytuacja do tej chwili i myślimy, że możemy to kontynuować. Obecnie nie jesteśmy już członkami ERI, ale zostaliśmy wydelegowani do utrzymywania kontaktów między naszymi ruchami. Po powrocie do Hiszpanii zrobimy sprawozdanie z tego spotkania, przekażemy Wasze prośby, życzenia.

Chcielibyśmy jeszcze powiedzieć o różnicach, jakie istnieją między END a RDK, które my dostrzegamy. Jeśli chodzi o charyzmat duchowości małżeńskiej " nie widzimy żadnych różnic, jesteśmy równi. Rozumiemy i przeżywamy ją w ten sam sposób. Ta sama wizja, te same zajęcia, ten sam typ spotkań, powiedzielibyśmy, że nawet te same metody.

Różnica jest w katechezie ewangelizującej małżeństwa. To jest to, co pary z "Domowego Kościoła" mają wcześniej, zanim wstąpią na drogę duchowości małżeńskiej. Ekipy nie miały niestety tego przygotowania. Wobec sytuacji, jaka ma miejsce w obecnym świecie, od roku zaczęliśmy prowadzić takie katechezy dla małżeństw, właśnie przed wejściem do ekip. Tak się dzieje w Brazylii, Hiszpanii, Francji i we Włoszech. Skorzystaliśmy z Waszego doświadczenia.

Jest jeszcze jedna różnica: organizowanie kręgów. Ruch END jest niezależny od parafii i od diecezji. To nie znaczy, że my nie współpracujemy z parafią czy z diecezją. Na naszych spotkaniach duszpasterskich, w których uczestniczą małżeństwa różnych narodowości, spotykamy się z wieloma parami, które są zaangażowane w parafiach. Z tym, że te pary nie są odpowiedzialnymi w ekipach. Przed ostatnim naszym Kongresem w Rzymie, odbył się inny Kongres przedstawicieli różnych duszpasterstw. Cieszyliśmy się, że były tam małżeństwa z ekip z Kanady, Hiszpanii, Francji, Brazylii, Australii.

Jako ruch END jesteśmy bardziej autonomiczni, niezależni w naszej organizacji. Od 1992 roku mamy Statuty Kanoniczne zaaprobowane przez Stolicę Apostolską, która uznała charyzmat END i charakter naszego ruchu. Jesteśmy w bardzo zażyłych kontaktach z Kardynałem Pironio, który jest Przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Świeckich. Jemu właśnie podlegamy jako ruch świeckich w Kościele.


1) Alvaro i Mercedes Gomez-Ferrer z Hiszpanii byli gośćmi Ogólnopolskiego Podsumowania pracy RDK we wrześniu 1995 roku. W latach 1988-94 byli główną parą odpowiedzialną za ruch END na świecie wraz ze swoim doradcą duchowym O. Bernardem Olivierem OP. Po przekazaniu tej posługi innej parze Międzynarodowa Ekipa Odpowiedzialnych (ERI) END zleciła im posługę pielęgnowania kontaktów między obu naszymi ruchami.