PARA DIECEZJALNA DOMOWEGO KOŚCIOŁA ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Para diecezjalna odpowiada za Domowy Kościół w diecezji. Jej doradcą duchowym jest ksiądz moderator diecezjalny DK. Para diecezjalna, ksiądz moderator diecezjalny, pary rejonowe tworzą w diecezji krąg diecezjalny Domowego Kościoła. W spotkaniach kręgu diecezjalnego mogą też brać udział pary reprezentujące poszczególne diakonie diecezjalne Domowego Kościoła.

Obecnie posługę pary diecezjalnej pełnią:

Justyna i Piotr Krzynówek 608 450 886, 881 445 886

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasady Domowego Kościoła wyznaczają parze diecezjalnej następujące obowiązki:

 • jest odpowiedzialna za DK w diecezji,
 • sciśle współpracuje z księdzem moderatorem diecezjalnym DK,
 • organizuje spotkania kręgu diecezjalnego oraz inspiruje i koordynuje jego pracę,
 • przynajmniej raz w roku bierze udział w spotkaniach poszczególnych kręgów rejonowych,
 • organizuje rekolekcje DK na terenie swojej diecezji, a także poza nią - w porozumieniu z parą diecezjalną miejsca; w kazdej sytuacji utrzymuje kontakt z proboszczem miejsca,
 • utrzymuje kontakt z para filialną i w miarę potrzeby zaprasza ją na spotkanie kręgu diecezjalnego,
 • współpracuje z para krajową DK, a w szczególności uczestniczy w organizowanych przez nią ogólnopolskich spotkaniach DK,
 • podejmuje współpracę z moderatorem diecezjalnym Ruchu Światło-Życie i bierze udział w pracach Diecezjalnej Diakonii Jedności,
 • uczestniczy w Dniach Współnoty Diakonii Diecezjalnych,
 • utrzymuje łączność z biskupem diecezjalnym,
 • troszczy się o kontakty z innymi ruchami rodzinnymi w diecezji i z duszpasterstwem rodzin.

Kadencja pary diecezjalnej trwa trzy lata i może być przedłuzona maksymalnie o dwa lata na wniosek kręgu diecezjalnego lub pary filialnej poprzez tajne głosowanie kręgu diecezjalnego.
Pełniąc swoją posługę, para diecezjalna pozostaje w macierzystym kręgu rodzin, ale nie podejmuje w nim funkcji pary animatorskiej.
Ustępująca para diecezjalna zgłasza 2-3 kandydatury swoich nastepców, motywując ich wybór. Kandydatury mogą być zgłaszane także przez pary rejonowe (z uzasadnieniem). Para diecezjalna jest wybierana na spotkaniu kręgu diecezjalnego przez pary rejonowe i ustepującą parę diecezjalną w głosowaniu tajnym, które prowadzi moderator diecezjalny. Po wyborze pary diecezjalnej moderator diecezjalny DK występuje do biskupa diecezjalnego z prośbą o udzielenie jej misji do pełnienia posługi.

KSIĄDZ MODERATOR DIECEZJALNY DOMOWEGO KOŚCIOŁA ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

W Archidiecezji Krakowskiej posługę moderatora diecezjalnego Domowego Kościoła pełni od września 2016 roku.:

Moderator Diecezjalny DK ks. Bogdan Sarniak
12 276 32 30
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kapłana moderatora diecezjalnego DK powołuje biskup diecezjalny. Wniosek w imieniu kręgu diecezjalnego składa para diecezjalna po zasięgnięciu opinii moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie.
Kadencja moderatora diecezjalnego DK zasadniczo pokrywa się z kadencją pary diecezjalnej.

Domowy Kościół jest ruchem laikatu, dlatego za ruch w diecezji odpowiada para diecezjalna. Ksiądz moderator diecezjalny jest jej doradcą duchowym. Wraz z parą diecezjalną i parami rejonowymi wchodzi on w skład kręgu diecezjalnego Domowego Kościoła. Ksiądz moderator diecezjalny, podobnie jak inni księża moderatorzy DK, gwarantuje jego łączność z Kościołem hierarchicznym oraz wierność nauce Kościoła.