A z tej śmierci życie tryska”.
To jest TAJEMNICA KRZYŻA:zgorszenie, głupstwo, znak słabości, narzędzie śmierci –a oto w rękach Boga krzyż stał się ZNAKIEM NADZIEI, największej MĄDROŚCI, najwyższej Bożej MOCY ku wybawieniu wszystkich ludzi od grzechu i śmierci.
Krzyż jest znakiem ZWYCIĘSTWA.Krzyż już nie jest znakiem śmierci, ale znakiem życia.
Krzyż już nie jest znakiem czegoś ostatecznego w życiu człowieka, to znaczy śmierci, nie jest końcem wszystkiego.
Od chwili, kiedy Syn Boży umarł na krzyżu, krzyż jest znakiem paschalnym,
a Pascha przecież to Przejście, przejście ze śmierci do ŻYCIA.- ks. Franciszek Blachnicki

Zapraszam do zapoznania się ze świadectwami z odbytych rekolekcji:

ORDR Krościenko

OR I Kluczbork

 

W sobotę 11 lutego odbył się w Myślenicach w "Euforii" kolejny już, tradycyjny Diecezjalny, Bezalkoholowy Bal Karnawałowy Domowego Kościoła.

Nic nie jest tak potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże — owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga." św. Jan Paweł II