Kochani

W łączności z Sekretariatem DS. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej zapraszamy was do udziału w:

 Głównych obchodach 50-lecia Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej - 17 czerwca br.

To wydarzenie będzie miało miejsce w Kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Nowej Hucie, os. Szklane Domy (oo. Cystersi).

Szczęść Boże
Ula i Andrzej Rychliccy

Program


„Jedno jest Ciało i jeden Duch …” (Ef 4,4)

Spotkanie Jubileuszowe Odnowy Charyzmatycznej Archidiecezji Krakowskiej

w dniu 17 czerwca 2017 r. w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie na Os. Szklane Domy 

Część I 9.00 – 13.00 Bóg jest Miłością  

  • dar wspólnot - przywitanie, modlitwa i wprowadzenie w czas świętowania
  • Pierwsza Tajemnica Różańca: Obietnica Ducha
  • świadectwo dot. obchodów Jubileuszu z Papieżem Franciszkiem w Rzymie
  • „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch” (1kor 12, 4a): świadectwa różnorodnego działania Ducha Świętego w Kościele – „charyzmaty” wspólnot, szkół …  - zrodzone z Ducha  - prezentacja filmowa

11.00 przerwa
11.30 Druga Tajemnica Różańca: Chrzest Jezusa
11.40 konferencja dot. Daru Odnowy – Ks. Bp Grzegorz Ryś
12.20 modlitwa uwielbienia
13.00 przerwa – film o Jubileuszu w Rzymie

Część II 14.00 – 15.30 Nawracajcie się  … czas przeproszenia za niewierność Odnowy

14.00 Trzecia Tajemnica Różańca: Wylanie Ducha Świętego
14.10 konferencja dot. nawrócenia w „przestrzeni Odnowy” w wymiarze wspólnotowym i osobistym – Ks. Bp Grzegorz Ryś
14.50 modlitwa przebłagalna za niewierność wobec łaski Pięćdziesiątnicy
Adoracja Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.30 przerwa

Część III 16.00 – 21.10 Jezus jest Panem i chrzest w Duchu Świętym

16.00 Czwarta Tajemnica Różańca: Charyzmaty dla Kościoła
16.10 – 16.40 Konferencja uznanie Jezusa za Pana oraz modlitwa o chrzest w Duchu Świętym  - Ks. Bp Grzegorz Ryś
16.40 świadectwa odnowy życia konkretnych osób
16.55– 17.45 czas modlitwy

  • uznania Jezusa za Pana
  • modlitwa o chrzest w Duchu Świętym dla konkretnych osób (czas modlitwy wstawienniczej)    
  • tunel łaski i błogosławieństwo kapłanów

17.45 przygotowanie do Eucharystii