"Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! . Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!  O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem

!. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.8. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym - to miejcie na myśli! 9.Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami."Flp 4:4-9

 
Rejon XIII zaprasza na pierwszopiątkową listopada adorację Pana Jezusa do Parafii Miłosierdzia Bożego W Skawinie ul. M. Curie Skłodowskiej 12.
 • 18:00 - Msza Święta
 • Po Mszy Świętej - Adoracja
Benedykta i Tadeusz Ciupek
 

 

Intencje listopad 2017 r

W naszej modlitwie prosimy:

 1. o życie wieczne dla Jana, zmarłych z naszych rodzin, wspólnot, naszych przyjaciół , członków Domowego Kościoła oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 2. za Joannę i Łukasza o uzdrowienie relacji między nimi, o nawrócenie i dar spowiedzi,
 3. o uzdrowienie relacji matki z córką i wzajemne wybaczenie doznanych  urazów,
 4. o zdrowie dla Wiolety i Roberta i dużo siły w pokonywaniu trudów życia,
 5. o zdrowie dla Marii, Bronisławy, Eugeniusza, Stanisławy, Wojciecha, Elżbiety, Ryszarda, Mariana, Romana, Kazimierza,
 6. o siły i błogosławieństwo Boże dla Łucji opiekującej się chorą mamą i bratem,
 7. o znalezienie pracy dla Moniki,
 8. o uzdrowienie Łukasza z trudnej choroby,
 9. odnalezienie Wiesława i siły dla Rodziny
 10. o powrót do zdrowia Moniki, Angeliki, Jureczka, dla Kuby po operacji serca, dla Tadeusza po operacji trzustki,dla Marcelka
 11. o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla ks. Marcina Hodany i ks Marcina Meresa z okazji imienin
 12. o wzrost duchowy i dar wspólnoty dla Rodzin Rejonu XV
 13. za Joannę i Marcina o uzdrowienie relacji między nimi, o nawrócenie i dar spowiedzi
 14. o łaskę żywej wiary i dobre życiowe wybory dla naszych dzieci i wnuków
 15. o dobre przygotowanie do I Komunii dla Mateuszka, Edytki i Weroniki
 16. o szczęśliwe rozwiązanie i potrzebne łaski dla Magdy
 17. o  wszelkie potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla wszystkich, którzy pomagali i będą pomagać  przy sprzątaniu Wiśniowej
 18. za wszystkie nowo powstające kręgi o wytrwałość w zgodzie z charyzmatem
 19. za narzeczonych Monikę i Pawła o dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa
 20. za Ewę - o łaskę żywej wiary
 21. o uzdrowienie Beaty i o światło Ducha Świętego dla lekarzy w rozpoznaniu jej choroby
 22. o dar mowy dla 4-letniego Denisa i uzdrowienie duchowe  dla niego i jego rodziców
 23. za Olgę i Ninę: o siły fizyczne i pokój ducha
 24. o łaskę rozpoznania woli Bożej dla Anny i Andrzeja
 25. o odnowienie zaufania w pewnym kręgu DK, który się rozpadł i o jego ponowne zawiązanie, jeśli jest to zgodne z wolą Bożą
 26. o pomyślne rozwiązanie trudnej sprawy sądowej
 27. o nawrócenie Krzysztofa, Marka i Andrzeja oraz Grzegorza i dar spowiedzi dla nich
 28. o pomyślny przebieg operacji dla Doroty
 29. o znalezienie lepszej pracy dla pewnej osoby
 30. za naszą Ojczyznę, aby prawo stanowione było w zgodzie z prawem Bożym
 31. o nawrócenie Polaków
 32. o światło Ducha Świętego dla małżeństw w kryzysie.
 33. o dary Ducha Świętego dla rodzin z drugiego kręgu mogilskiego.
 34. o potrzebne łaski i siłę dla Marii w chorobie nowotworowej.
 35. w intencji uzdrowienia dla Jana z choroby nowotworowej.
 36. o potrzebne łaski i zdrowie dla ks. bp. Jana Zająca
 37. o błogosławieństwo Boże, łaskę wiary, modlitwy, nauki i pokój dla Weroniki
 38. o zdrowie o prawidłowy rozwój dzieci Iwony i Wojtka, Oli i Pawła, Agnieszki i Łukasza, Ani i Maćka
 39. o siły w pokonaniu trudności i problemów dla siostry Grażyny o ufność i pozostanie wiernej powołaniu
 40. o zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Bożą dla solenizantów listopadowych a szczególnie dla Janusza, Konrada, Katarzyny, Andrzeja i ks, Romana
 41. o siły wznoszeniu choroby i ulgę w cierpieniu oraz poprawę zdrowia dla Katarzyny
 42. o uratowanie dziecka Agnieszki -zagrożona ciąża
 43. o powrót do zdrowia dla Pawła po ciężkiej operacji i dobrą diagnozę
 44. o uzdrowienie dla Hani - stan ciężki po porodzie

  W naszej modlitwie dziękujemy:

 45. za 40 lat życia Marka prosząc o zdrowie dla niego i Bożą opiekę na kolejne dni
 46. za 10 lat życia Ani oraz 6 lat życia Julki prosząc o opiekę Matki Przenajświętszej i potrzebne łaski
 47. za 25 lat Domowego Kościoła w  par. św. Kazimierza oraz 30 lat DK w Skawinie (rejon VII)
 48. z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Przenajświętszej dla małżeństw tworzących tam kręgi o wierność charyzmatowi oraz o potrzebne łaski dla kapłanów, którzy towarzyszą rodzinom 43. za opiekę i Boże prowadzenie