Para diecezjalna odpowiada za Domowy Kościół w diecezji. Jej doradcą duchowym jest ksiądz moderator diecezjalny DK. Para diecezjalna, ksiądz moderator diecezjalny, pary rejonowe tworzą w diecezji krąg diecezjalny Domowego Kościoła. W spotkaniach kręgu diecezjalnego mogą też brać udział pary reprezentujące poszczególne diakonie diecezjalne Domowego Kościoła.